شرایط و ضوابط

 

قوانین حاکم بر ارسال پیامک

***ارسال پیامک ناشناس اکیدا ممنوع ( پیامک ناشناس به پیامکی گفته می شود که دریافت کننده پیامک قادر به شناسایی فرستنده نباشد).

***بيان عقايد مختلف با احترام به اصول فکري و اخلاقي ديگران و با پرهيز از توهين و فحاشي مجاز ميباشد.
 

***بکار بردن کلمات خلاف شئونات اخلاقي و مذهبي ممنوع ميباشد.

 

***مطالب مستهجن،افترا آميز ، دشنام و خارج از اخلاق و يا بي حرمتي به مقدسات فرهنگي و مذهبي در متن پیامک ممنوع می باشد.

***بيان جوکهايي که منجر به اهانت به هموطنان شود و يا جوکهاي زشت و خلاف شئونات اخلاقي ممنوع می باشد.
 

***از تهديد، اذيت و آزار، تجاوز وحمله به حقوق ديگران جداً خودداري نمائيد.

 

***پيشنهاد و يا تشويق به هر نوع فعاليت غير قانوني ممنوع ميباشد.

 

از آنجائيكه اين نرم افزار فقط جهت تسریع در اطلاع رسانی سریع تر به مشتریان , دوستان و غیره می باشد هر گونه استفاده غیر مجاز که مطابق با قوانین فوق و کشور نباشد سبب مسدود شدن حساب و ارجاع به مراجع قانونی خواهد شد.

 


[بستن]