متن واردکردن کدفعال سازی برای تایید ثبت نام

 

کاربر عزیز در فرم زیر ابتدا نام کاربری خود را وارد گردانید و سپس کد ۵ رقمی ای که بعد از ثبت نام برای شما ارسال گردید را وارد گردانید.

بدون فعال سازی شما قادر به ورود به بخش کاربری نمی باشید.

در صورتی که کد کاربری برای شما پیامک نشده است یا به هر دلیل دیگری کد فعال سازی را فراموش کرده اید بابخش فروش تماس بگیرید.